Systém W3NexDB-RTC představuje software typu SCADA/HMI pro realizaci dispečinků a průmyslových aplikací pro lehkou i těžkou energetiku, správu budov, řízení výroby a další oblasti:
  1. W3NexDB-RTC je postaven na robustním, cenově optimálním řešení, zahrnujícím serverově orientovanou Linuxovou distribuci, stabilním SQL serveru MySQL 4, WWW serveru Apache 2 s podporou SSL a PLC drivery na systémové úrovni.
  2. Vizualizace technologie je prováděna prostřednictvím internetových standardů HTTP a HTML. Data z technologie jsou dostupná pomocí běžného WWW prohlížeče (MSIE, Mozilla) s podporou JavaScriptu a na klientské počítače není nutno instalovat žádnou aplikaci či run-time prostředí.
  3. Přístup k datům je řízen subsystémem uživatelských práv, založeným na definici technologických zón.
  4. Celá komunikace přes otevřené sítě (internet) mezi serverem W3NexDB-RTC a klientskými počítači je šifrována (SSL 1024 bitů).
  5. Vybrané tiskové výstupy jsou vytvářeny jako on-line PDF (Adobe Acrobat) dokumenty.

 

W3NexDB

info: webmaster

© 2003-2005 ACON s.r.o.

Popis systému Ukázky obrazovek Ceník